نمایندگی ابتکارنوین در خوزستان

نام فروشگاه:

نام صاحب فروشگاه:

شماره تلفن:

شماره موبایل:

شماره فکس:

اینستاگرام:

آدرس ایمیل:

آدرس وب سایت:

ابزار و یراق کمپانی

مسعود کجباف

061-35532266

0916-7666410

061-35535217

-

masoudalekajbaf58@gmail.com

نشانی:

اهواز، چهارراه آبادان، خیابان کمپانی، پلاک 80، فروشگاه ابزار کمپانی

نمایندگی ابتکارنوین در خوزستان

نام فروشگاه:

نام صاحب فروشگاه:

شماره تلفن:

شماره موبایل:

شماره فکس:

اینستاگرام:

آدرس ایمیل:

آدرس وب سایت:

ابزار و یراق کمپانی

مسعود کجباف

061-35532266

0916-7666410

061-35535217

-

masoudalekajbaf58@gmail.com

نشانی:

اهواز، چهارراه آبادان، خیابان کمپانی، پلاک 80، فروشگاه ابزار کمپانی

نمایندگی ابتکارنوین در خوزستان

نام فروشگاه:

نام صاحب فروشگاه:

شماره تلفن:

شماره موبایل:

شماره فکس:

اینستاگرام:

آدرس ایمیل:

آدرس وب سایت:

ابزار یراق کمپانی

مسعود کجباف

061-35532266

0916-7666410

061-35535217

-

masoudalekajbaf58@gmail.com

نشانی:

اهواز، چهارراه آبادان، خیابان کمپانی، پلاک 80، فروشگاه ابزار کمپانی

کارشناس فروش
ارسال پیام

فرم ثبت نام

فرم ورود به حساب کاربری

ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در ابتکار نوین