نمایندگی ابتکارنوین در کاشان

نام فروشگاه:

نام صاحب فروشگاه:

شماره تلفن:

شماره موبایل:

شماره فکس:

واتس آپ:

آدرس ایمیل:

آدرس وب سایت:

ابزار صنعتی محمدزاده

عباس محمدزاده

۰۳۱-۵۵۴۴۳۵۵۹

۰۹۱۳۳۶۳۰۸۴۹

۰۳۱-۵۵۴۶۵۹۴۸

۰۹۱۲۰۲۵۱۰۹۰

-

نشانی:

کاشان، خیابان اباذر، روبروی کوچه آیت اله یثربی، ابزار صنعتی محمدزاده

نمایندگی ابتکارنوین در کاشان

نام فروشگاه:

نام صاحب فروشگاه:

شماره تلفن:

شماره موبایل:

شماره فکس:

واتس آپ:

آدرس ایمیل:

آدرس وب سایت:

ابزار صنعتی محمدزاده

عباس محمدزاده

۰۳۱-۵۵۴۴۳۵۵۹

۰۹۱۳۳۶۳۰۸۴۹

۰۳۱-۵۵۴۶۵۹۴۸

۰۹۱۲۰۲۵۱۰۹۰

-

نشانی:

کاشان، خیابان اباذر، روبروی کوچه آیت اله یثربی، ابزار صنعتی محمدزاده

نمایندگی ابتکارنوین در کاشان

نام فروشگاه:

نام صاحب فروشگاه:

شماره تلفن:

شماره موبایل:

شماره فکس:

واتس آپ:

آدرس ایمیل:

آدرس وب سایت:

ابزار صنعتی محمدزاده

عباس محمدزاده

۰۳۱-۵۵۴۴۳۵۵۹

۰۹۱۳-۳۶۳۰۸۴۹

۰۹۱۳-۳۶۳۰۸۴۹

۰۹۱۲-۰۲۵۱۰۹۰

-

نشانی:

کاشان، خیابان اباذر، روبروی کوچه آیت اله یثربی، ابزار صنعتی محمدزاده

کارشناس فروش
ارسال پیام

فرم ثبت نام

فرم ورود به حساب کاربری

ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در ابتکار نوین