نمایندگی ابتکارنوین در همدان

نام فروشگاه:

نام صاحب فروشگاه:

شماره تلفن:

شماره موبایل:

شماره فکس:

واتس آپ:

آدرس ایمیل:

آدرس وب سایت:

چرخ شهبازی

سعید شهبازیان

۰۸۱-۳۲۶۷۸۳۰۳

۰۹۱۸-۸۱۲۶۰۰۷

۰۸۱-۳۲۶۴۴۷۵۲

0937-7674404

Saeedshahbazian32@gmail.com

نشانی:

همدان، خیابان ۱۷ شهریور، مقابل باربری اتحاد، فروشگاه چرخ شهبازی

نمایندگی ابتکارنوین در همدان

نام فروشگاه:

نام صاحب فروشگاه:

شماره تلفن:

شماره موبایل:

شماره فکس:

واتس آپ:

آدرس ایمیل:

آدرس وب سایت:

چرخ شهبازی

سعید شهبازیان

۰۸۱-۳۲۶۷۸۳۰۳

۰۹۱۸-۸۱۲۶۰۰۷

۰۸۱-۳۲۶۴۴۷۵۲

0937-7674404

Saeedshahbazian32@gmail.com

نشانی:

همدان، خیابان ۱۷ شهریور، مقابل باربری اتحاد، فروشگاه چرخ شهبازی

نمایندگی ابتکارنوین در همدان

نام فروشگاه:

نام صاحب فروشگاه:

شماره تلفن:

شماره موبایل:

شماره فکس:

واتس آپ:

آدرس ایمیل:

آدرس وب سایت:

چرخ شهبازی

سعید شهبازیان

۰۸۱-۳۲۶۷۸۳۰۳

۰۹۱۸-۸۱۲۶۰۰۷

۰۸۱-۳۲۶۴۴۷۵۲

0937-7674404

Saeedshahbazian32@gmail.com

نشانی:

همدان، خیابان ۱۷ شهریور، مقابل باربری اتحاد، فروشگاه چرخ شهبازی

کارشناس فروش
ارسال پیام

فرم ثبت نام

فرم ورود به حساب کاربری

ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در ابتکار نوین