نمایندگی ابتکارنوین در تبریز

نام فروشگاه:

نام صاحب فروشگاه:

شماره تلفن:

شماره موبایل:

شماره فکس:

واتس آپ:

آدرس ایمیل:

آدرس وب سایت:

تبریز چرخ

صمد احمدزاده

041-۳۵۵۵۹۸۸۷

۰۹۱۴-۳۰۱۳۳۱۸

041-۳۵۵۳۹۸۵۹

0914-3013318

-

نشانی:

تبریز ، خیابان امام خمینی، خیابان فردوسی، پاساژ فردوسی، طبقه زیرزمین، پلاک ۱۲

نمایندگی ابتکارنوین در تبریز

نام فروشگاه:

نام صاحب فروشگاه:

شماره تلفن:

شماره موبایل:

شماره فکس:

واتس آپ:

آدرس ایمیل:

آدرس وب سایت:

تبریز چرخ

صمد احمد زاده

041-۳۵۵۵۹۸۸۷

۰۹۱۴-۳۰۱۳۳۱۸

041-۳۵۵۳۹۸۵۹

0914-3013318

-

نشانی:

تبریز، خیابان امام خمینی، خیابان فردوسی، پاساژ فردوسی،_ طبقه زیرزمین، پلاک ۱۲

نمایندگی ابتکارنوین در تبریز

نام فروشگاه:

نام صاحب فروشگاه:

شماره تلفن:

شماره موبایل:

شماره فکس:

واتس آپ:

آدرس ایمیل:

آدرس وب سایت:

تبریز چرخ

صمد احمدزاده

041-۳۵۵۵۹۸۸۷

۰۹۱۴-۳۰۱۳۳۱۸

041-۳۵۵۳۹۸۵۹

0914-3013318

-

نشانی:

تبریز، خیابان امام خمینی، خیابان فردوسی، پاساژ فردوسی _ طبقه زیرزمین پلاک ۱۲

کارشناس فروش
ارسال پیام

فرم ثبت نام

فرم ورود به حساب کاربری

ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در ابتکار نوین