نمایندگی ابتکارنوین در ارومیه

نام فروشگاه:

نام صاحب فروشگاه:

شماره تلفن:

شماره موبایل:

شماره فکس:

واتس آپ:

آدرس ایمیل:

آدرس وب سایت:

ابزارآلات حاجی زاده

افشین حاجی زاده

044-32351089

۰۹۱۴-۳۴۰۶۰۷۱

044-32357653

۰۹۱۴-۳۴۰۶۰۷۱

-

ابزار سرای حاجی زاده حامی ورزش استان

نشانی:

ارومیه-بلوار شیخ شلتوت- بالاتر از پیکان شماره 2- پلاک 310

نمایندگی ابتکارنوین در ارومیه

نام فروشگاه:

نام صاحب فروشگاه:

شماره تلفن:

شماره موبایل:

شماره فکس:

واتس آپ:

آدرس ایمیل:

آدرس وب سایت:

ابزارآلات حاجی زاده

افشین حاجی زاده

044-32351089

۰۹۱۴-۳۴۰۶۰۷۱

044-32357653

۰۹۱۴۳۴۰۶۰۷۱

-

ابزار سرای حاجی زاده حامی ورزش استان

نشانی:

ارومیه- بلوار شیخ شلتوت-بالاتر از پیکان شماره 2- پلاک 310

نمایندگی ابتکارنوین در ارومیه

نام فروشگاه:

نام صاحب فروشگاه:

شماره تلفن:

شماره موبایل:

شماره فکس:

واتس آپ:

آدرس ایمیل:

آدرس وب سایت:

ابزارآلات حاجی زاده

افشین حاجی زاده

044-32351089

۰۹۱۴-۳۴۰۶۰۷۱

044-32357653

۰۹۱۴-۳۴۰۶۰۷۱

-

ابزار سرای حاجی زاده حامی ورزش استان

نشانی:

ارومیه-بلوار شیخ شلتوت-بالاتر از پیکان شماره 2- پلاک 310

کارشناس فروش
ارسال پیام

فرم ثبت نام

فرم ورود به حساب کاربری

ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در ابتکار نوین