نمایندگی ابتکارنوین در قم

نام فروشگاه:

نام صاحب فروشگاه:

شماره تلفن:

شماره موبایل:

شماره فکس:

پیچ اینستاگرام:

آدرس ایمیل:

آدرس وب سایت:

فروشگاه یدک صنعت

جواد صباغیان

02536663978

0912-2521231

-

-

نشانی شعبه 1:

قم - میدان زین الدین - نرسیده به 20 متری سهیلی - جنب بانگ سپه - پلاک 218​

نشانی شعبه 2:

قم - چهار راه غفاری - پاساژ ایران یدک - طبقه پایین - پلاک 18 و 19 و 20 با مدیریت آقای مهدی شعبانی

نمایندگی ابتکارنوین در قم

نام فروشگاه:

نام صاحب فروشگاه:

شماره تلفن:

شماره موبایل:

شماره فکس:

پیچ اینستاگرام:

آدرس ایمیل:

آدرس وب سایت:

فروشگاه یدک صنعت

جواد صباغیان

02536663978

0912-2521231

-

-

نشانی:

قم - میدان زین الدین - نرسیده به 20 متری سهیلی - جنب بانگ سپه - پلاک 218​

نشانی:

قم - چهارراه غفاری - پاساژ ایران یدک - طبقه پایین - پلاک 18 و 19 و 20 با مدیریت آقای مهدی شعبانی

نمایندگی ابتکارنوین در قم

نام فروشگاه:

نام صاحب فروشگاه:

شماره تلفن:

شماره موبایل:

شماره فکس:

پیچ اینستاگرام:

آدرس ایمیل:

آدرس وب سایت:

فروشگاه یدک صنعت

جواد صباغیان

02536663978

0912-2521231

-

-

نشانی:

قم - میدان زین الدین - نرسیده به 20 متری سهیلی - جنب بانگ سپه - پلاک 218​

نشانی:

چهار راه غفاری - پاساژ ایران یدک - طبقه پایین - پلاک 18 و 19 و 20 با مدیریت آقای مهدی شعبانی