قرقره ، زیر دری و بلبرینگ چشمی کد E.N.093

قرقره ، زیر دری

چرخ های ریل و قرقره

استفاده در درب های کشویی و موارد گوناگون