چرخ هاى داربستى

چرخ هاى داربستى بيشتر در صنعت ساختمان وساير عمليات مربوط به ان مورد استفاده قرار مى گيرد.

از مزايا و خصوصيات چرخ هاى فوق، قابليت تاشوندگى و تنظيم ارتفاع مى باشدو همچنين مى توان به تسهيل در جابجايى داربست ها از نقطه اى به نقطه ى ديگر بدون نياز به باز شدن لوله هاى داربستى اشاره كرد .

چرخ هاى داربستى در دو مدل اهنى با روكش لاستيكى و ورقى با رويه ى پلى يورتان توليد مى شود .
همچنين اين چرخ ها در حداقل سايز ١٥٠ و حداكثر سايز ٢٠٠ توليد مى شوند كه هركدام نسبت به كارايى و نظريه كاربر مورد استفاده قرار مى گيرد.

چرخ هاى داربستى در سايزهاى ٢٠٠و٢٥٠توليد مى شوند كه به سه مدل ثابت و گردان و گردان ترمزدار تقسيم مى شوند .

داربستى ثابت امكان حركت در يك مسير مستقيم را دارند يعنى حركت به جلو و عقب
داربستى گردان امكان حركت در مسيرهاى مختلف (حركت دورانى) را دارند.