چرخ پلی یورتان

پلی یورتان ها و کاربرد آن ها

چرخ پلی یورتان

پلی یورتان و مشتقات آن بسپارهایی پر کاربرد در صنایع گوناگون، در سراسر جهان هستند. فرمول بندی این بسپارها به گونه ای است که دامنه گسترده ای از مواد سخت، خشک و فشرده را در بر می گیرد. پلی یورتان ها از واکنش افزایشی میان گروههای عاملی ایزوسیانات و عامل هیدروکسیل تشکیل می شوند. اگر به جای دی الکل ، یک دی آمین با ایزوسیانات وارد واکنش شود، بسپار به دست آمده در خانواده پلی اوره ها قرار می گیرد.

 

گروه های ایزوسیانات به شدت واکنش پذیر بوده و به همین علت پیشرفت  واکنش آن ها به افزایش دما نیاز ندارد. مهمترین ویژگی این گروه از پلیمر ها این است که پس از واکنش ساختار پایداری به وجود می آید.

 

نخستین پلی یورتان ها در سال 1937توسط اتوبایر طی واکنش میان یک دی ایزوسیانات زنجیری و یک دی آمین به دست آمد. گروه عاملی ایزوسیانات با هر مولکولی که دارای یک هیدروژن فعال باشد واکنش می دهد.

 

بنابراین ترکیباتی همچون کربوکسیلیک اسیدها و آمین ها که مانند گروه هیدروکسیل، از هیدروژن فعال برخوردارند می توانند با ایزوسیانات واکنش دهند.از این رو، هنگامی که پلی یورتان ها صحبت به میان می آید. گونه ها ی بی شماری از این مواد را می توان در نظر گرفت. بنابراین گوناگونی واکنشگرهایی که در برابر ایزوسیانات ها قرار می گیرند به تولید پلی یورتان ها در انواع گوناگون با ویژگی های متفاوت می انجامد.در واقع خواص تمام پلی یورتان ها برگرفته از تآثیر انواع پلی اول ها بر انواع ایزوسیانات می باشد.تعداد این گروه ها در یک ساختار مولکولی و همچنین نحوه ی قرار گیری آن ها در کنار ساختمان اصلی شیمیایی هر یک از مواد در تعیین خواص بسیار مهم است.

 

پلی اورتانها دسته ای از پلیمرهای پرمصرف با خواص عالی هستند. به همین خاطر طراحان و متخصصین صنایع پوشش دهی به خوبی توان بهره برداری از این ترکیبات را در کاربردهای گوناگون دارند مثال های متعددی برای کاربردهای فراوان این ترکیبات وجود دارد. از جمله پوشش شفاف برای پوشش دهنده های تک لایه مخصوص بام ها و رنگ های مشخص کردن محل گذر عابر پیاده و …

 

 پلی یورتان آلیفاتیک از نوع آروماتیک گرانتر هستند. به همین خاطر انواع آروماتیک و نمونه های اپوکسی دار در استری ها، رنگ های پایه و پوشش های رابط بکار می روند. در  حالی که آلیفاتیک ها ویژه پوشش نهایی هستند.

 

رزین های پراکنشی پلی اورتانی(pud)

روش مرسوم در ساخت رزین های پراکنشی پلی اورتانی بر پایه آّب، تهیه پیش پلیمری با گروه پایانی ایزوسیانات است که پلی ال اصلاح کننده در ساختار زنجیر، گروه عاملی کربوکسیلیک اسید را به وجود می آورد و در مرحله بعد این ماده با آمین نوع سوم در آب پخش می شود تا مراکز یونی به وجود آورد. به این ترتیب ذرات پلیمری پایدار می شوند.

در برخی مخلوط ها نسبت مولی گروه های NCO به OH دقیقا 2 به 1 است. در نسبت مولی حدود 1 به 1 گرانروری بسیار زیاد می شود و تهیه رزین های پراکنشی پلی اورتانی با مشکل رروبرو می شود. در ضمن خطر ژله ای شدن نابهنگام هم وجود دارد. ولی اگر این نسبت کمتر از 5/1 به 1 باشد خطر ژله ای شدن کمتر می شود.

 

برای پایین آوردن سریع دما در حین تهیه مخلوط های پلی اورتانی از یخ استفاده می کنند . در نتیجه سرعت واکنش بین آب و گروه ایزوسیانات کم می شود. بهترین حالت این است که پیش پلیمر با گروه پایانی NCO با افزاینده زنجیر آمینی واکنش دهد . با این حال پراکنده کردن پیش پلیمر در آب به ویژه یک واحد صنعتی نیازمند زمان مشخصی است. در هر صورت واکنش های جانبی نامطلوب بین آب و ایزوسیانات رخ می دهد.با سرد کردن مخلوط خنثی تا زیر 5 درجه سانتی گراد واکنش های جانبی را به حداقل میزان خود می رسد.

 

 پلی یورتان وپلی یوریا – تشابه و تفاوت:

شیمی پلی یورتان بر اساس واکنش گرمازا بین دی یا پلی ایزوسیانات و ترکیبات حاوی گروه پایانی هیدروکسیل، چون پلی اول ها، یا ترکیبات حاوی هیدروژن فعال چون آمین ها می باشد.

این تفاوت ساختار، زمان واکنش بسیار سریع و متعاقبا زمان ژل شدن، خشک شدن سطحی و خشک شدن کامل سریع تر پلی یوریا نسبت به پلی یورتان را توجیه می نماید.

باندC-N در ساختار پلی یوریا از باندC-O در الاسترومر پلی یورتان قوی تر است. این خاصیت باعث خصول دوام حرارتی بهتر پلی یوریا نسبت به پلی یورتان می شود. در نتیجه سیستم پلی یوریای 100 درصد جامد دوام حرارتی و خواص ضد شوره بهتری را در برابر الاسترومر پلی یورتان بروز می دهد.

 

پوشش های الاسترومر پلی یوریایی 100 در صد جامد، شامل ساختار بلوکی نرم و  سخت است. جزء دی ایزوسیانات به عنوان hard block و پلی اترآمین به عنوان soft block عمل می نماید. خصوصا آمین ها به طور اعم از ستون فقرات پلی اکسی پروپیلن نرم و انعطاف پذیر برخوردارند که بر خلاف پلی یورتان منجر به حصول ماهیت هیدروفوبیک/ ضد آب پلی یوریا می گردد.

چرخ پلی یورتان

 

پوشش پلی یوریا نسبت به رطوبت حساس نبوده و عیوب مرتبط با رطوبت چون ایجاد حباب، کف و تورم را بروز نمی دهد.عدم وجود کاتالیست جهت سخت شدن و طبیعت اتوکاتالیست پلی یوریا، باعث تامین خواص عالی در معرض نور uv و یا دماهای بالا می شود. چرا که وجود کاتالیست در سیستم، تخریب و افت خواص پلیمر را در شرایط مزبور افزایش می دهد.حفظ خواص فیزیکی پلی یوریای آلیفاتیک در شرایط مختلف جوی، بهتر از پلی یورتان آلیفاتیک است که حاوی کاتالیست می باشد.اگر چه در سیستم های الاسترومر پلی یوریای آروماتیک تمایل به زردگرایی پلی اتر آمین و سایر واکنش گرهای آمینی، کمی بیشتر از پلی یورتان های بر پایه هیدروکسیل پلی اول می باشد.

 

چرخ پلی یورتان

در دنیای امروزی پلی یوریا اثبات کرده است که انتخابی مؤثر کارا و اقتصادی در صنعت پوشش های محافظتی و ضد خوردگی و صنایع مرتبط به حساب می آیند.

 

تولید محصولاتی با خواص بهبود یافته و پیشرفته ترین تجهیزات و پاشش جهت حصول بهترین کیفیت و تامین خواسته مصرف کنندگان، هر روز بر محبوبیت این پوشش در صنایع جهان می افزاید.

چرخ پلی یورتان

 

چرخ پلی یورتان ترمزدار 75

چرخ دایکاست تک 100چرخ دایکاست تک 100چرخ دایکاست تک 100چرخ دایکاست تک 100 چرخ دایکاست ترمزدار 100 چرخ دایکاست ترمزدار 100 چرخ دایکاست ترمزدار 100 چرخ دایکاست ترمزدار 100 ابتکارنوین  چرخ دایکاست ثابت ابتکارنوین چرخ دایکاست ثابت ابتکارنوین چرخ دایکاست ثابت ابتکارنوین چرخ دایکاست ثابت ابتکارنوین چرخ دایکاست ثابت ابتکارنوینچرخ دایکاست ثابت چرخ دایکاست ترمزدار آجدار 160 چرخ دایکاست ترمزدار آجدار 160 چرخ دایکاست ترمزدار آجدار 160 #چرخ_دایکاست #چرخ_ابتکار_نوین #چرخ_پلی_یورتان #بزرگترین_تولیدکننده_کشور #صدیق چرخ پلی یورتان ترمزدار 75 #چرخ دایکاست_ترمزدار_ابتکارنوین چرخ دایکاست تک آجدار 200 چرخ دایکاست تک آجدار 200 چرخ دایکاست تک آجدار 200 چرخ دایکاست ترمزدار 125 چرخ دایکاست ترمزدار 125 چرخ دایکاست ترمزدار 125 دایکاست یا ریخته‌گری تحت  فشار عبارت است از: «روش تولید قطعه از طریق تزریق فلز مذاب و تحت

چرخ دایکاست تک 125 فشار به درون قالب 100چرخ دایکاست تک 100 چرخ پلی یورتان

چرخ دایکاست گردان 160 آجدار چرخ پلی یورتان چرخ پلی یورتان چرخ دایکاست تک آجدار 200

روش دایکاست از این نظر که در آن فلز مذاب به درون حفره‌ای به شکل قطعه ریخته شده و پس از سرد شدن چرخ دایکاست ثابت قطعه مورد نظر به دست می‌آید، بسیار شبیه ریخته‌گری ریژه است. تنها اختلاف بین این دو روش نحوه پر کردن حفره قالب است این محصولات در سایزهای متفاوت تولید می شوند و برای عموم موارد مصرفی کاربرد دارند. . در قالب ریژه فلز مذاب تحت نیروی وزن خود سیلان پیدا می‌ کند و به درون قالب می‌ رود. ولی در روش دایکاست فلز مذاب تحت فشار و سرعت بیشتری به درون قالب می‌رود. به همین چرخ دایکاست ثابت دلیل در دایکاست قطعات با اشکال پیچیده‌ تری را می‌توان تولید کرد. چرخ دایکاست محصول گروه صنعتی ابتکار نوین دارای 4 نوع ثابت، گردان، ترمزدار و تک می باشد. برای مشاهده و سفارش محصولات ما، برروی صفحه ی فروشگاه کلیک نمایید.
کارشناس فروش
ارسال پیام

فرم ثبت نام

فرم ورود به حساب کاربری

ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در ابتکار نوین