نام فروشگاه:

نام صاحب فروشگاه:

شماره تلفن:

شماره موبایل:

شماره فکس:

اینستاگرام:

آدرس ایمیل:

آدرس وب سایت:

فروشگاه خوزستان چرخ

عبدالحسین اردو

061-32201608

0916-8791970

-

khuzestan.charkh@

-

نشانی:

خوزستان، اهواز، پل سیاه، خ رضوی، بین ساحلی و 24 متری، جنب چادردوزی کارون، خوزستان چرخ

نمایندگی ابتکارنوین در خوزستان

نام فروشگاه:

نام صاحب فروشگاه:

شماره تلفن:

شماره موبایل:

شماره فکس:

پیچ اینستاگرام:

آدرس ایمیل:

آدرس وب سایت:

فروشگاه خوزستان چرخ

عبدالحسین اردو

061-32201608

0916-8791970

-

@khuzestan.charkh

-

نشانی:

خوزستان، اهواز، پل سیاه، خ رضوی، بین ساحلی و 24 متری جنب چادر دوزی کارون خوزستان چرخ

نمایندگی ابتکارنوین در خوزستان

نام فروشگاه:

نام صاحب فروشگاه:

شماره تلفن:

شماره موبایل:

شماره فکس:

پیچ اینستاگرام:

آدرس ایمیل:

آدرس وب سایت:

خوزستان چرخ

عبدالحسین اردو

061-32201608

0916-8791970

-

0916-8791970

khuzestan.charkh@

نشانی:

خوزستان، اهواز، پل سیاه، خ رضوی، بین ساحلی و 24 متری، جنب چادر دوزی کارون، خوزستان چرخ

کارشناس فروش
ارسال پیام

فرم ثبت نام

فرم ورود به حساب کاربری

ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در ابتکار نوین